Tag Archives: perencanaan masjid

Roster di Pagar Masjid

Ingin Membangun Masjid? Perhatikan Tips Berikut!

Bangunan ibadah kebanggaan umat Islam ini tentu sudah tidak asing lagi. Sudah jamak diketahui, bangunan ini hampir sangat mudah untuk ditemukan di setiap kampung, kawasan perumahan ataupun kawasan kampus. Bentuk bangunan yang memiliki ciri khas tertentu, membuatnya mudah dikenali. Apabila dahulunya bangunan masjid hampir seragam dalam desain bentuk mengikuti pakem-pakem kaidah yang tertentu, dewasa ini desain masjid sudah berkembang sangat modern.

Sebagai bangunan yang difungsikan untuk kegiatan peribadahan, masjid mesti didesain dengan memperhatikan aspek kekhusyukan, kesucian atau kebersihan, kesesuaian dengan arah kiblat, keamanan dan kenyamanan. Bangunan masjid tidak harus indah dalam tafsiran mewah dan bermegah-megah. Justru kesan sederhana nan bersahaja yang dikedepankan dalam menyempurnakan penghambaan yang totak dari seorang hamba kepada Rabb-nya. Continue reading